سي وي عبداللهيان

دکتر ابراهیم عبداللهیان

استاد دانشگاه و  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فلوشیپ روانپزشکی کودک و نوجوان

آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي

تلفن : 37112722-051

ايميل :[at]mums.ac.irسوابق تحصيلي

M.D from MUMS Psychiatry training (MUMS) child and Adolscent psychiatry (ohaio state University)


سوابق شغلي


    • سرپرست بيمارستانهاي ابن سينا وحجازي از سال1382 تا 1387
• معاونت بيمارستان روانپزشكي شفا ازسال 1375 تا 1381
• عضو هيئت ممتحنه پره بورد
• عضو كميته تدوين و ارزشيابي برنامه دستياري روانپزشكي
• مسئول كميته امتحانات ارتقاي دستياران روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
• عضو هيئت تحريريه مجله اصول بهداشت روان
• عضو هيئت تحريريه مجله :
• Iranian journal of psychiatry and Behavioral Sciences
• عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده پرستاري دانشگاه مشهد
• سرپرست گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از سال 1381 تا سال 13821374


مقالات چاپ شده


• Obsessive compulsive Disorder and its Psqchological Treatmen (ISBN: 964 –562- 17-6) 2001 MUMS
• Psychological Disorde,rs Nelson Textbook of pediatrics 17 th edition 2004 Behnashr (ISBN) 964-02-0396-3


پایان نامه هاسمينارها و کنگره ها


• The 28 Nordic Congress of Psychiatry Finland 2006 Association of DRD2 gene Taql Polymorephism in an Iranian Population Schiqophrenic patients.
• Wpa International Congress Teatment in psqchiatry : an Update Nor. 10-13 2004 Floreun. Itaq Comparison of the Positive etteets of haloperidol and Risperidon in the treatment Of chronc Sehiqophrenis patrents.
• XXX III Annual Congress of the EABCT 10 – 13 September 2003 Prague , Czech RepublicTitle :Comparative Efficacy of different procedures in reduction of Generalized Anxiety Dis .
• Comparing the Effectiveness of cognitive – Behavioral Techniques , Clomipranuie and their Combination in Treatment of OCD
• Xllth World Congress of Psychiatry – August 24-29 2002 , Yokohama , Japan personality Disorders in Iranian addicts Could Addiction Severity Index predicate Retention Time in Iranian Addicts?
• World psychiatric Association MADRID . September 30 – October 4 , 2001 INTERNATIONAL CONGRESS Prevalence of childhood depression in Mashhad .Iran The study of the result of children’s apperception test in children of the opioid Carbamazepin versus methylphenidate ; A clinical trail on children with ADHD 6TH WORLD CONGRESS on //INNOVATIONS IN PSYCHIATRY – 2000 // Title :The prevalence of depression and the effects of psychosocial factors in the students of Ferdosy university
• Second International Congress on Hormons , Brain and Neuropsychopharmacology –July 15-19 , 2000 Rbodes , Greece Comparing Dela – TSH in Major Depression and Other Psychiatric Disorder (ID # 283)
• Stress symposium Date : esphand 1-3 , 1368 Iran university of Medical sience Title : Stress – Crime and Sucide
• Symposium of Mental health and community social psychiatry research Date : Mehr 28-30 , 1369 Mashhad – Ebn – e – sina Hall Title : Review of looth case do
• sucide Symposium of combat related neuropsychiatric disorders Date : Khordad 7-9 , 1370
• Tehran university – central library – Alla – me Amin Hall Title : A study on psychiatric veterans of imposed war
• Seminar of kidney transplantationDate : Bahman 24 , 1370 Mashhad , Qhaem Hospital , chamran hall Title : psychological Issues in kidney transplants
• Second symposium of stress Date : Bahman 27 – 29 , 1371
• Tehran university of Medical sience Title : Combat shock ( phenomenology of central stimulation and phobiz effect among combat related PTSD patients)
• Continue Education program for general practitioners Date : Ordibehesht 28 – 31 , 1372 – Mashhad university ( 301301 cod )
• Annual Congress of psychiatry and clinical psychology Date : Khordad 3 –5 , 1373 Tehran university – ferdowsi hall Title : Comparing the efficacy of anxiety control Education, medication and the combination of them on treatment of generalized anxiety disorders
• Third Congress of psychiatry and clinical psychology Date : Ordibehesht 23- 26 , 1375 Tehran university – Ebn – e – sina Hall Title : Comparing new Antidepressants with Tricyctics
• The program of weekly lecturs in Qhaem hospital Date : 15 – 8 – 77 , chamran Hall – Qhaem Hospital Title: Stress related psychiatric disorders
• Continue Education program for GP’S Date: 22 – 12 – 76 Mashhad university – Ebn – e – sina Hall
• Psychopharmacology Congress Date : 27 – 29 permount , 1378
• Esphahan university Title : Comparing the effect of fluoxetin and clomipramin in treatment of children and Adolescents with OCD
• Seminar of sleep ,mental disorders and Drug interactions Date : Azar 10 – 11 , 1378 Mashhad , Ebn – e – sina Hall Title : Review of psychotropic Drugs
• The program of weekly lectures in Qhaem hospital Date : 5 – 12 – 78 Title : Treatment approach in attempted suicide
• 21. 4th National seminar of child and Adolescent Mental Health and Psychiatric disorders
• Zanjan university of Medical Title : Review of CAT test result in children of Addict parents .

آدرس مطب