دكتر سلطاني فر

دکتر عاطفه سلطاني فر

دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي

تلفن : 36013837-051

آدرس مطب :بلوار وکیل آباد -بین وکیل آباد13(سروش)و 15(شهید قاسمی) پلاک239

تلفن مطب: 051-36013837

ايميل :soltanifara[at]mums.ac.irسوابق تحصيلي

• فلوشیپ روانپزشکی کودکان خردسال از دانشگاه بریتیش کلمبیا-کانادا
• بورد فوق تخصصی روان پزشکی کودک و نوجوان ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 1381
• بورد تخصصی روان پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، 1378
• پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،1374


سوابق شغلي

• استاديار گروه روان پزشكي ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،1381 تا کنون
• رزیدنت فوق تخصصی روان پزشکی کودک و نوجوان ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،1379-1381
• روان پزشک ، مرکز بهداشت شهرستان فردوس، بیمارستان و کلینیک خصوصی 1378-1379
• رزیدنت تخصصی روان پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، 1375-1378
• پزشک عمومی ، مرکز بهداشتی و درمانی راه آهن،دانشگاه علوم پزشکی مشهد 75-1374


مقالات چاپ شده

1- بررسی نشانه های افسردگی در کودکان دبستانی9 تا11 ساله در تهران و رابطه ان با عملکرد خانواده .عاطفه سلطانی فر، مهدی بینا. فصلنامه اصول بهداشت روانی

- بهار وتابستان 1386شماره: 34- 33.
2- مقایسه اثر فلوکستین و کلومی پرامین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی. عاطفه سلطانی فر، ابراهیم عبدللهیان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد .1386 شماره: 97 .
3- «مقایسه تاثیر سیتالوپرام و نور تریپتی لین در افسردگی اساسی. نغمه مخبر، عاطفه سلطانی فر، علی طلایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386- شماره 97.
4- «بررسی اختلالات اضطرابی و خلقی در زنا ن نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد(84-83). فاطمه بهدانی،نزهت موسوی فر، پریا حبرانی، عاطفه سلطانی فر ،مریم محمد نژاد مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387شماره: 97 .
5- « بررسی شدت و فراوانی انواع خشونت خانوادگی در طی حاملگی» . حمیدرضابهنام، وحیده مقدم حسینی، عاطفه سلطانی فر افق دانش - فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1387.
6- " تنیدگی والدینی درمادران کودکان مبتلابه اختلال بیش فعالی - نقص توجه وکودکان بهنجار" .شکیلا یوسفی ، دکتر عاطفه سلطانی فر،دکتر سعید تیموری مجله اصول بهداشت روانی، سال یازدهم شماره 2. 1388
7- «بررسی ارتباط خشونت خانوادگی در دوران بارداری با دلبستگی مادر و شیرخوار ». فرزانه جعفرنژاد، وحیده مقدم حسینی،، عاطفه سلطانی فر،سعید ابراهیم زاده. مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار.1388.
8- بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه. علی مشهدی، دكتر کاظم رسول زاده طبا طبا یی، دكتر پرویز آزاد فلاح ، دکتر عاطفه سلطانی فر. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی بالینی سال اول ،شماره دوم تابستان 1388.
9-: "بررسی موردی شاهدی افسردگی و اضطراب در والدین کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی". عاطفه سلطا نی فر، امیررضایی اردانی، مرتضی جعفرزاده، آزاده سلطانی فر. مجله اصول بهداشت روانی، سال یازدهم، شماره 1. 1388.
10- هوش هیجانی. دکتر عاطفه سلطانی فر مجله اصول بهداشت روانی ، سال: نهم ،شماره: 35-1386.36.
11- بررسي رابطه بين ادراك دلبستگي كودكي و دلبستگي نوجوان با پايگاه هاي هويت. دکتر فاطمه محرری،صلاح الدین آتشین پنجه، دکتر عاطفه سلطانی فر، دکتر مرتضی مدرس غروی ،دکترآزاده سلطانی فر .مجله اصول بهداشت روانی ، سال: نهم ،شماره: 35-36. 1389
12- مقايسه اثر بخشي الگوي درمان چند بعدي کل نگر و رويکرد تحليل رفتار کاربردي در درمان کودکان مبتلا به طيف اختلال هاي در خود ماندگي. دکتر علي مشهدي، دکتر عاطفه سلطاني فر، مريم حجتي، دکتر پرتيباريباي، زهرا حسين زاده ملکي. مجله روانشناسي باليني1389.
13- بررسي اثر بخشي افزودن سيپروهپتادين به ريسپريدون در کودکان مبتلا به اختلال اوتيستيک. دکتر عاطفه سلطاني فر، دکتر فاطمه محرري، دکتر آزاده سلطاني فر. فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار.1389.
14- توانایی برنامه ریزی و سازماندهي در کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه- فزون کنشي.مطالعات. علی مشهدي 1- کاظم رسولزاده طباطبایی 2 - پرویز آزاد فلاح 3- عاطفه سلطانی فر.

15- مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگرو رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان طیف اختلالات در خود ماندگی. علی مشهدی

 
16- The effect of anxiety and depression on the outcome of ART. Nezhat Moosavifar , Fatemeh Behdani, Atefeh Soltanifar, Paria Hebrani. Journal of gynecology and Infertility", fall and winter1386.
17- Topiramate efficacy in withdrawal symptoms of Heroin. Naghmeh Mokhber, Atefeh Soltanifar Pakistan Journal of Psychiatric Society, Autumn and Winter2008.
18- Short term family focused psychoeducational program for bipolar mood disorder in Mashhad- Mohammad Reza Fayyazi Bordbar, Atefeh Soltanifar,Ali Talaee - Iranian Journal of Medical Sciences Vol .34. No 2 June 2009.
19- Relationship between positive and negative symptoms of schizophrenia and psychotic depression with risk of suicide.
20- The Relationship between Eating Disorder and Depression in Patients with Diabetes-type2. Naghmeh Mokhber, Atefeh Soltanifar. Pakistan Journal of Clinical Psychology.
21- Depression in the Iranian health employees and its correlation with self- esteem and social support. Talaae,A.,, Soltanifar A, Mokhber,N, Mohammadnejad,M. Pakistan Journal of Psychology, 39,1, Pages 75-85.2008.
22- Stereotypic movement disorder: easily missed. Freeman RD, Soltanifar A, Baer. Developmental Medicine and Child Neurology. Volume 52 Issue 8, Pages 733 – 7382010.
23- Depressive and Anxiety Symptoms in Mothers of Children with ADHD Compared to the Control Group. Soltanifar, At, Moharreri,F. Soltanifar,Az. Behdani,F. Iranian Journal of Psychiatry, 2009; 4(3) : 112-115.2009.
24- creating healthy bonding experiences using multiple modalities. P Reebye, Soltanifar.A. Wolverton,A Infant Mental Health Journal, 2006 Volume 27, Issue 3A.
25- Effect of co morbid psychiatric disorders on response to methyl -Phenidate in ADHD children. Soltanifar,A.ModaresGharavi,A.Mashhadi,A. European psychiatry Congress, poster:P02-286.


پایان نامه ها

• بررسی کنش های اجرایی وتاثیر شیوه های دارو ،آموزش کنش های اجرایی وترکیب این دو در کنش های اجرایی و نشانه های کودکان ADHD. 1388. دکتر طباطبایی(0استاد راهنما,(دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• بررسی اثر درمانی اکس کاربازپین و سدیم والپروات در مانیای حاد. دکترعلی طلایی(استاد راهنمای دوم)،دکترنغمه مخبر(استاد مشاور) دکترسوده دستغیب دانشجو. دکتر عاطفه سلطاني فر( استاد راهنما).
• بررسی تاثیر بازی درمانی تحولی مبتنی بر دلبستگی د بر اختلال ترومای تحولی کودکان. دکتر مرتضی جعفر زاده دانشجو دکتر عاطفه سلطاني فر( استاد مشاور).
• "بررسی نشانه های افسردگی و اضطراب در کودکان مبتلا به صرع در مقایسه با گروه کنترل " شماره پايان نامه: 6322. دکتر فرح اشرف زاده(استاد اهنمای دوم،دکتر مرتضی مدرس غروی و سیده زینب فرزادفر(اساتید مشاور) مهری ازقندی دانشجو. دکتر عاطفه سلطاني فر( استاد راهنمای اول).
• "بررسی نشانه های اضطراب وافسردگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه و تمرکز مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی کودک بیمارستان دکتر شیخ".1386 دکتر فاطمه بهدانی، دکتر محمد تقی شاکری(اساتید مشاور) منا فیروز آبادی دانشجو. دکتر عاطفه سلطاني فر( استاد راهنما).
• «بررسی نشانه های افسردگی و اضطراب در مادران کودکان مبتلا به صرع در مقایسه با گروه کنترل شماره پايان نامه: 6321. 1387 دکتر فرح اشرف زاده(استاد راهنمای دوم، سیده زینب فرزادفر(استاد مشاور) سیده زهرا فرزادفر دانشجو دکتر عاطفه سلطاني فر استاد راهنمای اول.

• « بررسی رابطه پاسخ به درمان با متیل فنیدیت در کودکان با اختلال ADHD با نشانه های اضطراب و افسردگی در مادران آنها" شماره پايان نامه: 6111. .1387 دکتر فاطمه بهدانی، دکتر اسماعیلی (اساتید مشاور) دکترفهیمه نوفرستی دانشجو دکتر عاطفه سلطاني فر( استاد راهنمای اول).
• بررسی اختلالات روانی همراه در کودکان با اختلال ADHD مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان دکتر شیخ شماره پايان نامه:6120 دکتر فاطمه بهدانی، دکتر اسماعیلی (اساتید مشاور) دکتر مهیلا خراسانی دانشجو. دکتر عاطفه سلطاني فر( استاد راهنما).
• «بررسی اثر سیپروهپتادین در درمان اختلالات طیف اوتیستیک" شماره پايان نامه:6217. 1388. دکتر فاطمه بهدانی ،دکتر افضل آقایی (اساتید مشاور) سمیه صباغیان دانشجو. دکتر عاطفه سلطاني فر( استاد راهنما).
• «بررسی مسائل بینایی در کودکان با اختلالات فراگیر رشد (اوتیستیک)در مدرسه نور هدایت مشهد از آبان 1385 لغایت اسفند 1385" شماره پايان نامه: 6138. 1387. دکتر محمد اعتضاد رضوی( استاد راهنما) سیده الهه واحد دانشجو. دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• بررسي مقایسه ای شیوع اختلالات خلقی و اضطرابی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی اطفال بیمارستان دکتر شیخ شماره پايان نامه: 6210. 1386. دکترسید محمود طباطبایی (استاد راهنما)، دکتر فاطمه بهدانی، دکتر افضل آقایی(استاد مشاور) مریم حسینی فرخ آبادی دانشجو. دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• «بررسي نشانه های اضطرابی در دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) در سال 1386 » شماره پايان نامه: 6263 .1388. دکتر عبداللهیان(استادراهنما)، دکتر منور افضل آقایی(استاد مشاور) بهاره تنباکوچی دانشجو. دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• " بررسی ارتباط بین شدت اختلالات فراگیر رشد در کودکان مبتلا با استرس والدین آنها " شماره 6394. 1389. اقای علی مینوچهر دانشجو.
• «بررسي تاثیر دوره مهارت های حرفه ای بر وضعیت اشتغال دانش اموزان کم توان ذهنی پسر سنین 18 تا 25 سال مشهد»1382 .دکتر عبداللهیان. دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• بررسي ارتباط بین هوش هیجانی و تکنیکهای ا نطباق در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386 .1386. دکترفاطمه بهدانی (استاد راهنما)، مهندس واحدیان (استاد مشاور).
• بررسی مقایسه ای سازش یافتگی زناشویی و سلامت عمومی والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی شهر مشهد. 1382دکتر ابراهيم عبداللهيان (استاد راهنما) دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• بررسی ارتباط شدت خشونت خانوادگی در بارداری با دلبستگی مادر به شیرخوار.1387 . خانم جعفرنژاد(استادراهنما)، مهندس ابراهیم زاده(استاد مشاور). دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• اثر بخشی برنامه تقویت هوش هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان».1388. دکترسیدعلی کیمیایی(استادراهنما) دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• 19- تاثير رفتاردرماني شناختي (تکنيک مواجهه درماني و پيشگيري از پاسخ) بر اختلال وسواس فکري- عملي(ocd). بهار89. دکترسیدعلی کیمیایی(استادراهنما) دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد راهنما).
• مقايسه تاثير روش آرام بخشي با نيتروس اکسايد / اکسيژن و روش درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب کودکان پيش دبستاني در دندانپزشکي شماره پايان نامه: 418. اساتيدراهنما: دکترفاطمه مظاهري-دکتر صراف شيرازي. دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• تاثير آموزش مهارتهاي زندگي برکيفيت زندگي و رضايت شغلي کارکنان بهداشت شهرستان تايباد.1388. نسيم تيموري دانشجو، آقاي دکتر ابراهيمي استاد راهنما-خانم دکتر سلطاني فر استاد مشاور دکتر عاطفه سلطاني فر(استاد مشاور).
• بررسي مقايسه مداخله متمرکز بر هيجان(EFT) به شيوه ردي در بهبود سازگاري زناشويي در افراد داراي روابط خارج از ازدواج. 1388سعيد مجرد دانشجو دکتر حسين حسن آبادي استاد راهنما- دکتر عاطفه سلطاني فر استاد مشاور.
• مقايسه کنش هاي اجرايي در کودکان با اختلال ADHD و کودکان بهنجار.1389. الهام عناصري دانشجودکتر سعيد تيموري استاد راهنما دکتر عاطفه سلطاني فر استاد مشاور.
• بررسي و مقايسه کنشهاي اجرايي(بازداري و حافظه فعال) در کودکان نارسا خوان ADHD و کودکان بهنجار1389 بتول عاصم دانشجودکتر سعيد تيموري استاد راهنمادکتر عاطفه سلطاني فر استاد مشاور


سمينارها و کنگره ها


آدرس مطب

 

آدرس مطب :بلوار وکیل آباد -بین وکیل آباد13(سروش)و 15(شهید قاسمی) پلاک239

 

تلفن مطب: 051-36013837