سي وي دكتر محرري

 

دکتر فاطمه محرري

ریاست بیمارستان
دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
EMAIL :
 

 سوابق تحصيلي

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دکترای تخصصی روان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوانسوابق شغلي

مدير گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1387 تاكنون

رئيس بيمارستان روانپزشكي ابن سينا و دكتر حجازي 1388 تا كنون

فعاليت هاي اجرايي

رياست بيمارستانهاي ابن سينا و حجازي از بهمن 88 تاکنون

مدير گروه روانپزشکي بيمارستان ابن سينا از آذر 88 تا کنون

عضویت در گروه توسعه آموزش و پرورش از تاریخ 1/9/87

عضو کمیته کارشناس تحقیقات بالینی دانشکده از 26/6/88

مسئول تهیه کوریکولوم آموزشی برای دستیاران روانپزشکی جهت گذراندن دوره یکماهه در واحد EDU

عضو شورای پژوهش دانشکده پزشکی

برگزاری کارگاه های مهارت های ارتباطی به عنوان دبیر علمی کارگاه و سخنران

نماینده پژوهش دانشکده در جلسات دفاع پایان نامه داوری طرحها و پایان نامه های پژوهش

عضو هيئت تحريريه مجله اصول بهداشت روانی

همکاری در تهیه برنامه آموزش مدون دوره کارورزی و کارآموزی در بخش روانپزشکی

همکاری در تهیه log book آموزش جهت کارآموزان و کارورزان در بخش روانپزشکیمقالات چاپ شده

 

تأثیر آموزش برنامه ی تربیت سازنده به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی. فاطمه محرری،زهرا شهریور،مهدی تهرانی دوست. مجله اصولبهداشت روانی.شماره 41 بهار 88 .

 

بررسی مورد شاهدی افسردگی در بیماران بستری با آنژین ناپایدار قلبی. دکتر طلایی ،دکتر اثنی عشری ،دکتر محرری.مجله اصول بهداشت روانی.شماره 40زمستان 87.

 

تأثیر آمادنتاین برکاهش وزن بیماران مبتلا به سایکوزمزمنی تحت درمان با آنتی سایکوتیهای آتی پیک. دکتر محرری، دکتر فیروز کوهی.مجله علوم مغز و اعصاب ایران. پاییز.

 

اختلالات روانی جنسی و افسردگی در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری مشهد. فصلنامه باروری و ناباروری.پائيز 80.

 

  • Haloperidol versus Rispridone: A comparison of Beneficial Effect on cognitive function of patients with chronic schizophrenia. , Ebrahim Abdollahian, Fatemeh Moharari, Mohammad Reza Fayyazi Bordbar. Iranian journal of psychiatry and behaved sciences. VOL 2 NO1 summer-spring 2008
  • The Effect of preoperative play Intervention on children post surgery Anxiety Javad Mahmoudi, Fatemeh Moharari.Iranian journal of psychiatry. VOL 3 NO 4.autum.2008.
  • Efficacy of the positive parenting program (Triple-p) for parent of children with Attention Deficit hyperactivity disorder (ADHD) .Iranian journal of psychiatry Quarterly.winter2008.

 


 


پایان نامه ها

 

همایش اصول و روش هاي كاربردي در فرزند پروي . تاليف و ترجمه : انجمن ترويج با شير مادر چاپ اول زمستان 1387

اختلال پيش فعالي كم توجهي زندگي بدون ترمز ، ترجمه

شرکت در سمينارها و کنگره ها

 

همایش بین المللی بیماریهای کودک.16/7/88. بلوغ و نوجوانی. بیمارستان امام خمینی تهران.

همایش بهداشت روان.26/8/ 88 .بهداشت روان در جامعه. بیمارستان ناجا و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کارآموزی مدون اعتیاد I. 2/11/87. اعتیاد در نوجوانان. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه مشهد.
 
تشخیص و درمان اختلالات روانی جنسی در زنان.21/3/88.اختلالات جنسی در زنان.معاونت آموزشی و مرکز آموزش مداوم دانشگاه مشهد.

کارگاه مهارتهای ارتباطی. 22/12/87. مهارتهای ارتباطی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مشهد.

کارگاه مهارتهای ارتباطی. 26/2/88. مهارتهای ارتباطی. مرکز توسعه.

کارگاه مهارتهای ارتباطی. 14/8/88. مهارتهای ارتباطی. مرکز توسعه.

کارگاه مهارتهای ارتباطی. 24/2/88. مهارتهای ارتباطی در دوره فیزیوپاتولوژی. Skylab بیمارستان قائم.

کارگاه مهارتهای ارتباطی. 30/7/88. مهارتهای ارتباطی در دوره فیزیوپاتولوژی.Skill lab بیمارستان قائم.

کارگاه مهارتهای ارتباطی. 21/8/88. مهارتهای ارتباطی در دوره فیزیوپاتولوژی.Skill lab بیمارستان قائم.

کارگاه مهارتهای ارتباطی. 12/9/88. مهارتهای ارتباطی در دوره فیزیوپاتولوژی.Skill lab بیمارستان قائم.

بازآموزی مدون اعتیاد. 30/10/88. اختلالات روانپزشکی که نوجوان را مستعد سوء مصرف مواد می کند مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه.

بازآموزی مدون انجمن روانپزشکی. 8/11/88. کلیات اختلالات خلقی. همکاری انجمن روانپزشکی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي

کارگاه مداخلات توانبخشی در بهزیستی. 7و8 مهرماه 88. اختلال رفتاری در نوجوانان و روشهای تعدیل آن. سازمان بهزیستی شهرستان مشهد.

کارگاه آموزشی روانشناسی کودکان21./8/88کنترل درد در کودکان. مرکز PHC معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کارگاه مداخلات روانی اجتماعی بحران و بلایا13/5/88 مداخله در بحران در کودکان و نوجوانان مرکز PHC معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کنفرانس انجمن علمی روانپزشکان30/11/82 اختلال PMS


آدرس مطب