درخواست خدمات فناوری اطلاعات

 

 

                     واحدفناوری اطلاعات بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی
 
 
همکاران:            ایمان اخوند                                          Akhonde1[A]mums.ac.ir
                             رضا هاشم پور                                Hashempourr1[A]mums.ac.ir     
                        بهار طیرانی                                          TayaraniB1[A]mums.ac.ir
                               
         جهت ثبت درخواست خدمات از واحد فناوری اطلاعات روی لینک زیر کلیک کنید و در قسمت افزودن مورد جدید درخواست خود را ثبت نمایید
 


  برایارتباط مستقیم با همکاران فناوری اطلاعات

    با شماره های زیر می توانید تماس بگیرید:
 
37002213
37002323