سي وي دكتر پيمان هاشميان

 

دکتر پيمان هاشميان
استادیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051


سوابق تحصيلي

 

 • پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (بهمن ماه 1364 لغايت بهمن ماه 1371)
 • متخصص روانپزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1374 لغايت شهريور ماه 1377)
 • فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، (مهر ماه 1382 لغايت شهريور ماه 1386)
 • تحصيلات تکميلي روانپزشکي کودک از دانشگاه گلسگو انگلستان از خرداد 1382 لغايت شهريور
رشته تحصيلي: روانپزشکي کودک و نوجوان
گروه آموزشي: روانپزشکي
مرتبه علمي: استاديار

سوابق شغلي


پزشك درمانی درمانگاه روستايي در حلوان طبس و کبکان درگز و بزنگان سرخس، (از ارديبهشت 1372 لغايت بهمن ماه 1373
 
تجربیات آموزشی
 
 • عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايلام از 1378 لغايت 1388
 • عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از 1388 تا کنون

رياست دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکی ايلام، از 1380 لغایت 1381
رياست دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکی ايلام، از 1384 لغایت 1385
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی ايلام از 1385 تا 1385
مدير گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکی ايلام از 1380 لغايت 1382 و سپس از 1384 لغايت 1386
دبير کار گروه بهداشت استانداري ايلام از 1385 تا 1385
عضویت در سازمان ها
عضو کمیته علمی بررسی نسخ و اسناد پزشکی خدمات درماني ايلام


مقالات چاپ شده

 

انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي
گزارش يک مورد مانيا ناشي از اختلال پسودوهيپوپاراتيروئيدي در مجله علمي پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ايلام-دوره چهاردهم-شماره چهارم-زمستان 85
بررسي اثر درماني ECT بر اختلالات مختلف خلقي در بيماران مراجعه کننده به مراکز روانپزشکي استان ايلام. مجله علمي پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ايلام-دوره سيزدهم-شماره دوم-تابستان 84

 

 • بررسي ميزان شيوع سردرد عصبي در بيماران با اختلال انطباقي مراجعه کننده به مطب در سال 1378- مجله علمي پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ايلام-دوره سيزدهم-شماره سوم-پاييز 84
  بررسي اثر درماني متيل فنيديت با يا بدون رفتار درماني در کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي و بي توجهي - مجله علمي پ‍‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي-پژوهش در پزشکي-مجله پژوهشي دانشکده پزشکي—سال 29-شماره 2-تابستان 84

 

کتب تالیفی و ترجمه ای

 

 • نشانه هاي اختلال رفتاري کودکان ،دانشگاه علوم پزشکي ايلام،سال 82،ISBN=964-92522-3-0
  روش هاي درماني در مشکلات رفتاري کودکان، دانشگاه علوم پزشکي ايلام،سال 86، =948-964-510-073-3= ISBN
 • چگونه روان خود را بشناسيم ، دانشگاه علوم پزشکي ايلام،سال 87 ISBN=978-964-2722-45-7
  15) فصل دهم کتاب PSYCHIATRIC DISORDER(WORLDWIDE ADVANCES) به زبان انگليسي با ISBN=978-953-307-833-5


پایان نامه ها

 


شرکت در سمينارها و کنگره ها

ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:

بررسي اثر درماني ECT بر اختلالات مختلف خلقي در بيماران مراجعه کننده به مراکز روانپزشکي استان ايلام در سمینار روانشناسي، ارائه شفاهي، ارديبهشت 84، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.

 • بررسی ارتباط سرشت با مشکلات رفتاری در کودکان 10-4 سا له، در سمينار چهارمين کنگره روانپزشکي اطفال ، بصورت پوستر در مهر 1390 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بررسی بازی درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری در درمان اختلال اضطراب جدایی دختران 5 تا 6 سال شهرستان مشهد ، در سمينار چهارمين کنگره روانپزشکي اطفال ، بصورت شفاهي در مهر 1390 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بررسي اثر درماني آموزش چند رسانه اي فرزندپروري به والدين كودكان مبتلا به اختلال بي اعتنايي مقابله اي ، در سمينار چهارمين کنگره روانپزشکي اطفال ، بصورت شفاهي در مهر 1390 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آدرس مطب