برگزاری مراسم پیاده روی به مناسبت هفته سلامت بانوان ایران

برگزاری مراسم پیاده روی به مناسبت هفته سلامت بانوان ایران

 

به مناسبت هفته سلامت بانوان مراسمی در روز سه شنبه مورخ 98/08/14 در بیمارستان ابن سینا همراه با ورزش وپیاده روی در سطح بیمارستان برگزار گردید و بعد از سخنرانی خانم دکتر فرهودی به 5 نفر از شرکت کنندگاه به قید قرعه هدایایی اهداء گردید