برگزاری مراسم تکریم و تقدیر از همکاران

برگزاري مراسم تکریم و تقدیر از سه نفر از همکاران که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند

در مراسمی در روز پنج شنبه مورخ 97/12/23  با حضور ریاست محترم ، مدیریت محترم بیمارستان و جمعی از کارمندان بیمارستان ابن سینا جهت تکریم و تقدیر از سه نفر از همکاران گرامی (سرکار خانم فاطمه بابایی ، جناب آقای محمدناصر ابراهیمیان و جناب آقای محمدحسین نجاریان)که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند، سرکار خانم دکتر محرری و جناب آقای دکتر مهری در خصوص تقدیر از این عزیزان سخنرانی ایراد فرمودند و به رسم یادبود هدایایی به این عزیزان تقدیم گردید.