کسب عنوان همکار منتخب پنجمین جشنواره فناوری اطلاعات

کسب عنوان همکار منتخب پنجمین جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی درحوزه مسئولین برتر HIS توسط سرکارخانم بهار طیرانی


پنجمین جشنواره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 در حوزه مسئولین برتر HIS دانشگاه همزمان با روز مهندس ( سالروز ولادت خواجه نصیرالدین طوسی ) برگزار گردید. در این مراسم مسئول محترم فناوری اطلاعات بیمارستان ابن سینا سرکار خانم بهار طیرانی به عنوان همکار منتخب پنجمین جشنواره معرفی گردید و لوح تقدیری از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر دارابی و هدیه ای به رسم یادبود به ایشان تقدیم شد.