هفته سلامت مردان (مردان فعال تر ، مردان سالم تر)

هفته سلامت مردان (مردان فعال تر ، مردان سالم تر)

 به مناسبت هفته سلامت مردان فعالیت هایی از جمله :

 - ایستگاه سنجش فشارخون در بیمارستان برای مراجعان و همراهان برپا گردید

- مراسم پیاده روی صبحگاهی با حضور جمعی از کارکنان در محوطه بیمارستان ابن سینا با استقبال پرسنل در روز پنج شنبه 9 اسفند برگزار گردید و آقای دکتر مهری مدیر بیمارستان

و دکتر سجادی درانتهای این مراسم در خصوص اهمیت به سلامت مردان  وحفظ سلامتی آقایان  سخنانی ایراد و در آخر به قید قرعه به شرکت کنندگان هدایایی اهداء گردید.